TSK, NATO askerleri için terör kursu açt?

 

US soldiers finding an IED. Think of how many lives they saved, or possibly saved

US soldiers finding an IED. Think of how many lives they saved, or possibly saved

Türk Silahl? Kuvvetleri, terör örgütü ile mücadele ederken en çok kar??la?t??? tehdit olan el yap?m? patlay?c?larla (EYP) ilgili tecrübelerini yabanc? askerlere aktaracak

Türkiye’nin Suriye’deki ?l?ml? muhalifler için askeri e?itim ve donat?m deste?i vermesi tart???l?rken TSK, NATO askerleri için terör kursu açt?. Terörle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi taraf?ndan yap?lan e?itime “El Yap?m? Patlay?c? Tehdidi Ortam?nda Taktik Harekat Kursu” ad? verildi. Edinilen bilgiye göre Kurs kat?l?mc?s? askerler 20 Ekim’den itibaren 5 günlük e?itim alacaklar. Kurs yaln?zca NATO müttefiki askerler için haz?rland?. ?zmir Narl?dere’de verilecek e?itimlerde NATO askerlerine EYP’lerin etkileri gerçek görüntülerle aktar?lacak.

GERÇEKÇ? PARKURDA E??T?M

Daha sonra arazide devam edecek e?itimde EYP ile kar??la??lmas? durumunda harekat tarz?, EYP’nin etkileri, patlay?c?lar? etkisiz hale getirme teknikleri gösterilecek. Öte yandan canl? bomba tehdidine kar?? e?itim verilecek. Teorik e?itimin ard?ndan teröristle mücadele harekat bölgesine benzer bir arazide kursa devam edilecek. NATO askeri personeline bu e?itimleri terörle mücadele bölgesinde görev yapm?? May?n Tespit ve ?mha timlerinin (MET?) komutanlar? verecek.

Kaynak: avrupagazete.com – 17 Ekim 2014 Cuma

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *