F-35C ?im?ek II’nin test görüntüleri yay?nland?

ABD’nin aralar?nda Türkiye’nin de bulundu?u 9 müttefikiyle üretti?i F35 ?im?ek II (Lightning) Mü?terek Taarruz Uça??’n?n test uçu?u görüntüleri yay?nland?. Amerikan Deniz Kuvvetleri’ne ait görüntülerde F-35’in uçak gemisi için üretilen C versiyonunun ba?ar?yla ini? ve kalk?? yapt??? görülüyor.

California’n?n San Diego ?ehrinin Pasifik Okyanusu aç?klar?nda USS Nimitz gemisinde yap?lan testler, iki hafta sürecek. F35 ?im?ek II, F16’lara göre 2 kat daha h?zl? ve gizli uçu? özelli?ine sahip. Be?inci nesil sava? uça?? olarak tan?mlanan F35, radara yakalanmadan hedefini imha edebiliyor.

Uça??n üreticisi Lockheed Martin yetkilileri, daha önce Türkiye’nin verdi?i 100 uçak sipari?inden ilk ikisinin 2018’de teslim edilece?ini aç?klam??t?. Türkiye’nin uçak ba??na 80-85 milyon dolar ödeme yapmas? bekleniyor.

ABD’nin ana üstlenicisi ve destekçisi oldu?u projede Türkiye, ?talya, Hollanda, Kanada, Norveç, Danimarka, Avustralya ve ?ngiltere yer al?yor.

Kaynak: ERTU?RUL KÖSTEREL? – ?STANBUL, 7 Kas?m 2014, Cuma (ZAMAN)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *